Skip to content

SC – Sihtikoritarkastukset

Säännölliset sihtikoritarkastukset tehtaalla auttavat optimoimaan niiden käyttöikää. Oikein ajoitetut tarkastukset pitävät lajittelun laadun, ajettavuuden ja kapasiteetin kunnossa sekä antaa lisää käyttöikää uudelleen kromausten kautta. Tarkastuksessa mitataan sihtikorien raot koko korin alueelta, otetaan profiilista valokset, jolla nähdään mahdollinen perusaineen kuluminen, otetaan lähikuvat korin pinnasta sekä tehdään raportti havainnoista. Raportissa kerrotaan myös suositeltavat toimenpiteet.

 

Massalaitteiden mekaaniset tarkastuspalvelut tehtaalla toteutetaan eri yhteistyökumppaneiden toimesta luotettavasti ja ammattitaidolla. Tarkastettavia kohteita voivat olla esimerkiksi lajittimet, pulpperit, sekoittajat  tai jauhimet. Tarkastusten tavoitteena on varmistaa laitteiden hyvä käytettävyys, ennakoida mahdolliset vauriotilanteet sekä auttaa asiakasta suunnittelemaan tulevaisuuden peruskunnostukset.

Ota yhteyttä ja sovitaan ajankohta tarkastuksille