Skip to content

Agentuurisopimus Fastpap Oy:n kanssa

Yritys on solminut agentuurisopimuksen 1.9.2016 alkaen Fastpap Oy:n kanssa. Sopimus käsittää myyntiedustuksen paperi-, kartonki ja selluteollisuudessa Suomessa. Fastpap on korkean teknologian yritys, jonka huipputuotteita ovat erikoispesurit, leikkurit sekä radan ja kudosten mittausteknologia ja jolla on yli 700 referenssiä koneenpoikki tapahtuvista ratkaisuista. Yrityksen toimipiste on Nokialla ja se täydentää strategisesti loistavasti Strang Company Oy:n tuotetarjontaa.

Uusi työntekijä – Risto Vilpas

Risto Vilpas on 1.6.2016 aloittanut määräaikaisena tuotepäällikkönä öljyanalysaattorin (BOA) jälleenmyyntiprojektissa. Projektin ohella hän toimii yrityksen paperipohjaisten muovi- ja alumiinifoliolaminaattituotteiden agentuurin myyntipäällikkönä.

Risto on aiemmin toiminut yli 20 vuotta myyntitehtävissä erilaisia pakkausmateriaaleja valmistavissa yhtiöissä.

Risto Vilpas 1.6.2016 has begun working as product manager for the oil analyzer (BOA) retail project on a fixed term basis. In addition to this project, he is also the company’s paper-based plastics and aluminum foil laminate products agency sales manager.

Risto has previously worked for over 20 years in sales positions for various companies that manufacture packaging materials.

 

Risto Vilpas - Strang Company

Risto Vilpas

+358 503 094 711.
risto.vilpas@strangcompany.fi

 

Historiasta tulevaisuuteen

Historia

Vuonna 1989, kun siirryin ensimmäistä kertaa Servicen hommin Tampellassa, yrityksen käsitys palveluliiketoiminnasta ja sen tarkoituksesta oli selvästi yksinkertaisempaa kun nykyisin on. Service oli yhtä kuin varaosia, teloja  ja komponentteja kartonki- ja paperikoneisiin. Teloja hiottiin ja akselitappeja uusittiin, ihan kuten nykyisinkin tehdään, mutta silloin alettiin ymmärtämään, että myös uusilla palveluilla ja konsepteilla on kysyntää koska tehtaat halusivat pitää koneet kunnossa ja saada lisätä tehokkuutta, jotta käsiin räjähtävä paperinkysyntä saatiin tyydytetyksi maailmalla. Sellaiset uudet tuotteet, kuten selvitykset (eng. audit) kehitettiin, jotta saatiin selville mitä toimenpiteitä piti tehdä, jotta haluttu tavoite saavutetaan (esimerkiksi mitä pitää tehdä köysiviennille, jotta päänvientiaikaa paperikoneessa saadaan alas ja jonka seurauksena aikahyötysuhde paranee). 80-luvun loppu ja 90-luku oli huimaa aikaa. Tehtailla, siis asiakkailla oli rahaa ja paperin kysyntää riitti. Lehtiä ja julkaisuja luettiin ihan perinteisesti paperilta. 2000- luvulla tilanne hieman muuttui, koska tehtailla ei enää ollutkaan tilauksia moneksi kuukaudeksi. Varsinkin paperilajeilla alkoi olla tarjolla ylikapasiteettia. Palvelun hinnalla alkoi olla selvästi isompi merkitys kuin aikaisemmin ehkä oli ja kaikki firmat eivät siinä leikissä pärjänneet. Piti, joko profiloitua jollekin osa-alueelle tai sitten laajentaa entisestään tuotetarjontaa, jotta on kaikessa mukana, kuten suuret yritykset tekivät. Se ei tosin ole halpaa mutta silloin olit eripöydissä keskustelemassa kun paikalliset alihankkijat ehkä olivat.

Nykyaika

Yksi asia ei ole muuttunut. Silloin täytyi ja täytyy edelleen osata kuunnella herkällä korvalla asiakasta, mitä se haluaa, mitä se kaipaa ja mitä se tarvitsee.

Visio

Yrityksillä pitää olla Visio, siis ajatus tai kuva, jolla katsotaan tulevaisuuteen ja jonne yhdessä pyritään. Kun uutta yritystä laittaa pystyyn, niin haluttu näkymä tulevaisuuteen on ihan hitokseltaan haastavaa, varsinkin kun liiketoiminta-ajatus hieman muuttuu alussa.  Meilläkin on jo ainakin kolmas visio menossa. Olen myös paljon miettinyt, mikä se visio itse asiassa on, tai millainen sen pitäisi olla? Kunnes se selvisi. Olin Kirkniemessä saarnaamassa ilosanomaa, kun Moilasen Kari tuli Neuvotteluhuoneeseen ja kysyi, että tiedättekö muuten mikä on visio savoksi?
No, se on Herrojen huove!

Jukka Mäensivu

Jukka Mäensivu
Johtaja, Agentuuri- ja asiantuntijapalvelut.

jukka.maensivu@strangcompany.fi

Puhelin: 010 325 1940