Skip to content

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Strang Company Oy, Kangasalantie 12, 37600 Valkeakoski, www.strangcompany.fi

2. Rekisteriasiat
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa toimitusjohtaja Jukka Mäensivu

3. Rekisterin nimi
Rekisterien nimet ovat Yrityksen uutiskirje ja Yrityksen sähköposti ja puhelin -yhteydenotot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on Yrityksen uutiskirjeen lähetys ja Yrityksen markkinointiviestintä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero

Sivustojen käytöstä kerätään myös yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat
– ladatut sivut
– ajankohta
– verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Tallennamme myös käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, esimerkiksi suoralla sähköpostiviestillä tulleet yhteydenotot, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Yrityksen uutiskirjeen kautta ja muulla tavalla tulleiden pyyntöjen mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle.

8. Tietojen poistaminen
Tilaajaa koskevia tietoja voidaan poistaa tilaajan vaatimuksesta mistä syystä tahansa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina HTTPS-suojatussa sivustossa, vahvojen salasanasuojausten takana.

10. Kielto-oikeus
Tilaajalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §